کلینتونیسم و ترامپیسم

ساخت وبلاگ
در این ایام در اوقات فراغت هنگامی که مناظرات و گفتگوهای کلینتون و ترامپ را مرور می کردم به این نتیجه رسیدم الیت ها و نخبگان شکست سختی خورده اند! آنجا که چنین مسائل مهمی در چنین کشورهایی با اینچنین جاهلان و شیادان و به راستی لُمپَنان پیش می رود وای به حال دیگر کشورها!
صدها و شاید هزاران هزار خبرنگار در سرتاسر جهان جمع می شوند که یک شو ببینند و شومن ها بمانند دلقک هایی در شمایل دو آدم میانسال پولدار، به رسوا کردن هم می پردازنند و از فساد اخلاقی و ... هم به صورت کودکانه پرده بر می دارنند! به راستی چرا جهان در چنان وضعیت مبتذلی به سر می برد آنهم در کشوری که در دموکراسی، تاریخی اینچنین دارد و این ادعا را یدک میکشد، چنین افرادی در حال رقابت ریاست جمهوری اند!
تا جایی که دیروز جان کری وزیر خارجه ایالت متحده اذعان داشت مناظره های انتخاباتی امریکا شرم آوراست و اینکه شرم می کند با خارجی ها از دموکراسی حرف بزند!
سوالی که اینجا مطرح است شکاف بزرگی ست، سوالی اساسی و پر درد است!
آیا نهایت دستاورد دموکراسی این است؟؟!
باید با تمام قوا به تمامی مفاهیم حمله کرد، باید خوش بینی روشنفکرانه و تا حدی ساده لوحانه بر حذر بوده و پرهیز کرد و باید با این واقعیت روبرو شد که جهان چقدر غامض و هجو و در مقابل بی مغز و بی حساب و کتاب است و چقدر ناعادلانه پیش می رود!
دموکراسی در امریکا تنها توانسته مفسیدین پولدار که براستی اوباشند را به قدرت برساند و اداره و هدایتش را نه تنها در کشور خود حتی در بسیاری از کشورهای تحت حمایت امریکا، بِسِپارَد!

...
نویسنده : بازدید : 22 تاريخ : جمعه 14 آبان 1395 ساعت: 1:06

close
تبلیغات در اینترنت