تعهد هنری

ساخت وبلاگ
چکیده : کافکا حرف جالبی دارد: «چیزی را که باید از باطنت سرچشمه بگیرد نمی توانی از خارج به دست بیاوری» هنرمند... با عنوان : تعهد هنری بخوانید :

کافکا حرف جالبی دارد: «چیزی را که باید از باطنت سرچشمه بگیرد نمی توانی از خارج به دست بیاوری»

هنرمند هرگز به قصد بیان پیام خاصی دست به خلق اثری نمی زند. این پیام باید از اعماق جان او بجوشد. تعهد اگر در ذات هنرمند بود در هر اثری که از او خلق شود موفق خواهد بود. گل اگر بویی دارد نمی تواند پنهانش کند. اگر پشت شیشه ای سبز قرار گیرید جهان را از پشت آن تنها در ترکیبات گوناگونی از رنگ سبز میبینیم. اِشکال کار معماران، نویسندگان یا نقاشانی که می کوشند به تناسب شرایط و اوضاع و احوال چیزی بیافرینند و توفقیق و موفقیت بدست نمی آید در همین است. خودجوش نیستند و کالا را باب بازار تولید می کنند. تعهد اجتماعی هنرمند اگر در خونش نباشد اثر هنری او فقط بطور اتفاقی ممکن است چیزی با کیفیت و غیر تصنعی از آب در آید!

 

✔️ حافظ عبدالکریمی

...
نویسنده : بازدید : 21 تاريخ : جمعه 2 مهر 1395 ساعت: 2:06