هایدگر و تکنولوژی

ساخت وبلاگ
اگر چه پست مدرنیسم اهمیت تکنولوژی را نفی نمی کند و عصر تکنولوژی پیشرفته از خصیصه های بارز عصر پست مدرن محسوب می شود. اما نگرش اش با مدرنیسم متفاوت است; تکنولوژی فاعل و طبیعت مغعول است. تکنولوژی در جهت ضدیت با طبیعت است.
همچنان که تکنولوژی باعث تغییر شکل طبیعت می شود باعث تغییر شکل رفتار و انگیزه در انسان و جامعه می شود.
هایدگر ماهیت تکنولوژی را گِشتِل (Gheshtel) می نامند. گشتل به زبان آلمانی به معنای قاب دور عکس، یا قفسه ی کتاب می باشد. از نظر هایدگر گشتل یعنی ماهیت تکنولوژی ماهیتی که خصوصیت تعرضی نسبت به انسان دارد. و انسان در چارچوب آن قرار می گیرد. به عقیده ی هایدگر ماهیت تکنولوژی آنقدر هم تابع انسان نیست بلکه موجودی مستقل است. هایدگر مخالف تکنولوژی نیست و برای انسان حاضر گریزی از آن را پیش بینی نمی کند منتها هایدگر بر این باور است که باید ماهیت تکنولوژی را شناخت و نسبت به آن دقیق تر برخورد کرد. وی راه حل را در هنر قبل از مدرن و دنیای شعر و ادبیات می بیند، دنیایی که در جهت همنوایی با طبیعت بوده است.

پراکنده نویسی ها، حافظ عبدالکریمی

هایدگر و تکنولوژی,هايدگر و تكنولوژي,هایدگر تکنولوژی,...
نویسنده : بازدید : 30 تاريخ : جمعه 26 شهريور 1395 ساعت: 11:26

close
تبلیغات در اینترنت