هایدگر و تکنولوژی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
اگر چه پست مدرنیسم اهمیت تکنولوژی را نفی نمی کند و عصر تکنولوژی پیشرفته از خصیصه های بارز عصر پست مدرن محسوب می شود. اما نگرش اش با مدرنیسم متفاوت است; تکنولوژی فاعل و طبیعت مغعول است. تکنولوژی در جهت ضدیت با طبیعت است.
همچنان که تکنولوژی باعث تغییر شکل طبیعت می شود باعث تغییر شکل رفتار و انگیزه در انسان و جامعه می شود.
هایدگر ماهیت تکنولوژی را گِشتِل (Gheshtel) می نامند. گشتل به زبان آلمانی به معنای قاب دور عکس، یا قفسه ی کتاب می باشد. از نظر هایدگر گشتل یعنی ماهیت تکنولوژی ماهیتی که خصوصیت تعرضی نسبت به انسان دارد. و انسان در چارچوب آن قرار می گیرد. به عقیده ی هایدگر ماهیت تکنولوژی آنقدر هم تابع انسان نیست بلکه موجودی مستقل است. هایدگر مخالف تکنولوژی نیست و برای انسان حاضر گریزی از آن را پیش بینی نمی کند منتها هایدگر بر این باور است که باید ماهیت تکنولوژی را شناخت و نسبت به آن دقیق تر برخورد کرد. وی راه حل را در هنر قبل از مدرن و دنیای شعر و ادبیات می بیند، دنیایی که در جهت همنوایی با طبیعت بوده است.

پراکنده نویسی ها، حافظ عبدالکریمی

مطالب مرتبط


  • ترجمه کتاب هایدگر
  • نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : جمعه 26 شهريور 1395 ساعت: 11:26