حافظ عبدالکریمی Hafez Abdolkarimi

مطالب مرتبط قدرت

چند مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قدرت» ثبت شده است

برای فیدل کاسترو
  • قدر
  • رادیکالیسم در معماری
  • '